Hjem

FEBRUAR 2017

 

Interview til Danmarks Læringsportal

 

Jeg er glad for at blive interviewet til Undervisningsministeriets EMU, Danmarks læringsportal, i forbindelse med 500-året for den reformatoriske bevægelse. Den blev sat i gang, da Luther tanker blev gjort offentlige første gang i 1517. Det hele blev sat igag, da hans 95 teser imod afladshandlen blev slået op - og siden bredte Luthers tanker og ideer sig som en steppebrand.

 

På EMUs hjemmeside kan man læse: "

Luthers arbejde kan sammenlignes med Facebook og Google

...

Luther havde stor betydning for demokrati og frihed

 

Asser Skude mener, at Luthers betydning for vores samfund næppe kan overvurderes, fordi den gennemsyrer vores syn på demokrati og frihed. I dag er alle samfundslag med i de beslutningerne, der bliver taget i samfundet, og vi kan selv bestemme, hvilken religion vi vil tro på. Disse elementer kan ifølge Skude spores tilbage til Luthers indflydelse:

 

Luther oversætter evangelierne til et moderne sprog og skriver en katekismus, en oplæringsbog, som kan læses i familierne. Husstanden kan dermed selv tilegne sig viden, og er ikke afhængig af skoler, universiteter eller kirken. På den måde er det uhyre demokratisk, siger Asser Skude.

 

Han fortsætter: Luther er et ærligt menneske, der gerne vil oplyses. Han vil gerne finde ud af, hvad der er op og ned i sit liv i forhold til Gud. Han finder frem til, at alle er præster for Vor Herre; alle har selv en indgang til Gud. Det er jo meget demokratisk, at alle skal kunne læse og selv forstå, hvad Gud er.

 

Hans skrifter kommer ud mange steder i samtiden, hvilket er muligt pga. bogtrykkerkunsten, der er blevet opfundet på det tidspunkt. Du kan sammenligne det med Facebook eller Intragram. Han er total topmoderne på den måde. Når han har skrevet noget, bliver det omdelt som flyveblade, hvilket er lidt som nutidens mange delinger på Facebook, siger han.

 

Luther som forbillede

 

Asser Skude mener, at det er relevant for unge mennesker at beskæftige sig med Luther i dag:

 

Det er utrolig vigtigt, at man lærer sine egne rødder at kende. Der ligger en masse ophobede erfaringer, som ikke må gå til spilde. Forhåbentligt har alle nogle forbilleder, som de gerne vil være ligesom, og så er det vigtigt at vide, hvad de gjorde, siger han.

 

For ham er Luther et sådant forbillede, og han hentyder til, at Luther også kan blive det for de unge:

 

Han er ét blandt andre forbilleder for mig. Han er et ærligt menneske, der gerne vil oplyses. Han er ikke bange for at tage bladet for munden, og vil bare finde fred med sig selv, siger han.

 

Han er også meget moderne. Du kan sammenligne ham med Google, hvor du lynhurtigt kan finde frem til den information, du søger. Luther søger tilbage til, hvad der står i de fire evangelier, og hvordan han kan blive et godt og kristent menneske, og hvad hans frihed er. Han finder ud af, at det i virkeligheden ikke er så kompliceret. Han har selv adgang til det, han behøver ikke nogen præst eller nogen kirke imellem sig og Gud. På den måde er det et nærhedsprincip, der bliver født med hans tanker, slutter Asser Skude"

 

Læs hele interviewet på www.emu.dk eller klik her

Fotos 2008, Ulrik Jantzen, Das Bûro ©

 

 

 

-Hvor ikke andet er angivet er ophav mit eget men må kopieres eller gengives med henvisning til denne side, copyright 2008 ©