Hjem


Fotograf Ulrik Jantzen, Bûro Jantzen ©

 

opyright 2020 ©  kbf. sognepræst Asser Skude, Bellahøj-Utterslev sogn, Bispebjerg-Brønshøj provsti, Københavns stift


kontor i Bellahøj kirke, Frederikssundsvej 125 A, 2700 Brønshøj

træffes telefonisk tirsdag-fredag kl.10-11 på SMS eller opkald 23 46 40 08 eller mail assk@km.dk 

April 2020

 

Kandidatur til bispevalg i Helsingør stift


50 år, gift og far til tre og med 25 år som teolog og næsten lige så mange som præst, stiller jeg op som kandidat. Selv er jeg født og opvokset de første ni år af mit liv i Helsingør stift. Min mor kom fra Charlottenlund, hvor jeg også er født. Min fars familie kom fra Lolland, hvor jeg boede nogle år som stor dreng og gik på kristen skole.


Jeg kender både til livet i forstaden og ude på landet, væk fra byen med og dens larm og jag. Helsingør stift er netop en blanding af by, forstad og land, og rummer de største forskelle, både demografiske og social-økonomiske.


Det meste af min præstelige erfaring som præst kommer fra byen, hvor jeg i mange år lavede eksperimenterende feltarbejde. Bl.a. havde jeg i 2007 studieorlov hvor jeg gik tre måneder med hjemløse. Min interesse og engagement udspringer af at Danmarks første hjemløsehus blev placeret i mit daværende sogn og den daværende biskop "sendte mig derud". Af det social-etiske arbejde blandt udsatte har jeg lært meget. Ikke mindst fordi jeg i ti år stod i spidsen for en velgørende "non-profit" social-etisk virksomhed.


Min forståelse af næstekærlighed er at give plads til dem, der ikke ligner mig selv, prøve at forstå og række ud. I 2011 lavede DR P1 et portræt af mit arbejde i Bethesda med hjemløse: "Præsten som ser med kærlighedens øjne". Selvom jeg ikke længere fysisk hjælper hjemløse med gratis varm mad, drikke, tøj, sko eller frisør, så stiller jeg stadig mig selv til rådighed for samtaler og hjælper gerne dem med at slutte fred med sig selv og deres livsbane.


Min egen historik og engagement gør mig ikke perfekt, og jeg bliver ikke perfekt. Jeg ved at jeg altid vil have brug for frelsen i Jesus Kristus, som kun Gud suverænt kan skænke.

Det er nu to måneder siden februar at jeg opslog mit kandidatur, og mit mål er at få ringet rundt til alle menighedsråd og præster, for at høre hvordan det går lokalt, i dette stift, som på mange måder er et spejl på et moderne og velfungerende Danmark, som er polstret til fremtiden - med borgere med lange uddannelser og høje indtægter, mobilitet, lang levetid, men der er også områder lokalt med udfordringer.


Jeg håber, når tiden er til det, at jeg kommer ud til så mange af rådene og præsterne som muligt, pt ved jeg godt at dette ikke er muligt, men når tiden er til det, vil jeg glæde mig til at komme ud og debattere ved kommende arrangementer for kandidater.


Jeg er dog, ligesom de øvrige kandidater, nødt til at have mindst 75 og maksimalt 150 stillere, for at kunne komme med i valgrunderne og på stemmesedlerne, jf LBK nr. 608 af 06/06/2007 § 4 om "

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper...".


Hvis du allerede nu vil være stiller for mit kandidatur bedes du blot kontakte Yamilie fra min følgegruppe på tlf. 24 82 23 60. Reference på mig fås af Ulla (fra mit eget menighedsråd) på tlf. 40 11 36 67 eller Marina (kirketjener) på tlf. 42 30 25 93.


Mange tak for din interesse