Kandidatur

Arbejdsopgaver for den kommende biskop


Tilsyn med forkyndelsen

Tilsyn med præsternes forkyndelse af frelsen i kraft af troen på Jesus Kristus om verdens frelser. På den ene side som inspirator og støtte for præster, menigheder, provstier, stiftsråd, stiftsadministration og stiftsøvrighed, men også et kritisk tilsyn, med pligt og evne til at gribe ind - hvis der forkyndes lære, som strider imod den kristne tro eller hvis der er misbrug af det ansvar, som er betroet.


Administration

Organisation og evne til at skaffe de tilstrækkelige ressourcer til at sikre en effektiv, men også grundig sagsbehandlin, både på de mere princieplle sager, men også i den daglige drift i centraladministraion, således at provstier og sogne oplever at de er med til at gøre en forskel og de føler sig værdsat og anerkendt for det sotore frivilige arbejde som er den bærende kraft i Folkekirken, men netoop også i sær i dette Danmarks største stift.


Synlighed

Overskud og evne til at deltage ved en gudstjeneste en gang lokalt i stiftet hver uge med mulighed for at lære lokale forhold at kende. En kommende biskop må gerne være liturg på en kortere gudstjeneste fra domkirken en gang om ugen på en fast dag, således at ingen kan være i tvivl om at biskoppen som enhver anden præst skal forkynde det glædelige budskab.


Akutte opgaver i og under en undtagelsestilstand

I den aktuelle tid, hvor samfund og kirke har været tvunget til at lukke ned, vil der være brug for at gå nye veje. Læs mit debatindlæg fra Frediksborg Amts Avis foride i maj 2020 om brug af hurdebrev for at hjælpe sogne og præster om den indsats, som er særlig vigtig i denne tid. Klik her for at læse